KTM 390 Adventure 2020 sắp về Việt Nam?

KTM 390 Adventure 2020 đã sẵn sàng được đưa vào sản xuất hàng loạt sau khi thiết kế và trang bị trên xe đã hoàn thiện. và có thể về Việt Nam trong thời gian…

4 Thích comments off