Chi tiết Kawasaki Z300 ABS 2017 vừa ra mắt chốt giá bán tại Việt Nam

Tin tức xe: Kiến Thức.net.vn

Không có nhiều nâng cấp về thiết kế cũng như sức mạnh, xe Kawasaki Z300 ABS 2018 vừa xuất hiện

Chi tiết Kawasaki Z300 ABS 2017 vừa ra mắt chốt giá bán tại Việt Nam
Chi tiết Kawasaki Z300 ABS 2017 vừa ra mắt chốt giá bán tại Việt Nam

Moto Kawasaki Z300 ABS moi gia 139 trieu tai Viet Nam-Hinh-2

Moto Kawasaki Z300 ABS moi gia 139 trieu tai Viet Nam-Hinh-3

Moto Kawasaki Z300 ABS moi gia 139 trieu tai Viet Nam-Hinh-4

Moto Kawasaki Z300 ABS moi gia 139 trieu tai Viet Nam-Hinh-5

Moto Kawasaki Z300 ABS moi gia 139 trieu tai Viet Nam-Hinh-6

Moto Kawasaki Z300 ABS moi gia 139 trieu tai Viet Nam-Hinh-7

Moto Kawasaki Z300 ABS moi gia 139 trieu tai Viet Nam-Hinh-8

Moto Kawasaki Z300 ABS moi gia 139 trieu tai Viet Nam-Hinh-9

Moto Kawasaki Z300 ABS moi gia 139 trieu tai Viet Nam-Hinh-10